Η Apple κυκλοφόρησε πριν από λίγο την 5η beta του iOS 10.3.2 για τεστ στο iPhone, iPad, και iPod touch (την δεύτερη μέσα σε αυτή την εβδομάδα).

Όπως περιμένουμε ο αριθμός έκδοσης της δείχνει πως εστιάζει στις βελτιώσεις στο παρασκήνιο και σε διορθώσεις σφαλμάτων καθώς και ασφαλείας.

Η εν λόγω beta 5 είναι διαθέσιμη αυτή την στιγμή μόνο για τους εγκεκριμένους προγραμματιστές ενώ η public αντίστοιχη beta σίγουρα θα γίνει και αυτή σύντομα διαθέσιμη.

Σύμφωνα με το συνοδευτικό της κείμενο διαβάζουμε:

Fixed in this Release SiriKit The new SiriKit car commands should now work as expected. Third-Party VPN Apps Third-party VPN apps should now work as expected. Siri Siri text responses should now be complete.

Notes and Known Issues Managed and Shared Devices The ability to update devices from a remote server is in development and may not yet work as expected. openURL When a third party application invokes openURL: on a tel://, facetime://, or facetime-audio:// URL, iOS displays a prompt and requires user confirmation before dialing. SOS SOS is only supported in India. WebKit Safari now supports the prefers-reduced-motion media query. This query allows a web developer to provide alternate page styles for users who are sensitive to large areas of motion. Users can change their preference for reduced motion in the Accessibility section of System Preferences. The iOS 10.3 update removes support for SHA-1 signed certificates used for Transport Layer Security (TLS) in Safari and WebKit that are issued from a root Certification Authority (CA) included in the operating system default trust store. All other TLS connections will continue to support SHA-1 signed certificates until late 2017. SHA-1 signed root CA certificates, enterprisedistributed SHA-1 certificates, and user-installed SHA-1 certificates are not affected by this change. For more information, see https://support.apple.com/kb/HT207459.

ΠΗΓΗ:Appleworldhellas